Portaler:
Aftonbladet it&spel
AltaVista Datorer och Internet
Annika Tiger
Catweb Dator
Evreka Datorer & Internet
Tripod
Google Datorer
Internetstart it/data
Lycos it
Passagen Hemsidor
Spray it
Sunet Datorer
Tjohoo it
Torget Data
Webstudio
Yahoo Datorer & Internet