Svenska Universitet :
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Stockholms universitet
Sv. lantbruksuniversitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Högskolor :
Chalmers tekniska högskola
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Skövde
Högskolan på Gotland
Högskolan Trollhättan/Uddevalla
Högskolorna i Kristianstad
Idrottshögskolan i Stockholm
Karolinska institutet
Kungl Tekniska Högskolan
Lärarhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mitthögskolan
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Teologiska Högskolan Stockholm
Konsthögskolor
Göteborg
HDK
Högskolan för fotografi och film
Högskolan för teater, opera och musikal
Musikhögskolan
Valand
Stockholm
Danshögskolan
Dramatiska Institutet
Konstfack
Kungliga Konsthögskolan
Kungliga Musikhögskolan
Teaterhögskolan i Stockholm
Vårdhögskolor
Hälsohögskolan i Jönköping
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmets sjuksköterskehögskola